Poľnohospodárske pôdy na predaj

IMG_9241.JPG

Orná pôda

Šajdíkove Humence

Pozemok sa nachádza pri letisku v Senici...