Poľnohospodárske pôdy

IMG_9241.JPG

Orná pôda

Šajdíkove Humence

Pozemok sa nachádza pri letisku v Senici...

Kúpime ornú pôdu v okrese Senica

Senica

Kúpime pre klienta ornú pôdu v okrese Senica v rôznych výmerách a podieloch...